понедельник, 16 апреля 2012 г.

2 клас. Календарне планування (2 семестр)


МАТЕМАТИКА

[ М.В. Богданович. Підручник "Математика. 2 клас" ]
ДРУГИЙ СЕМЕСТР
Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток
65. Аналіз контрольної роботи. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток (загальний випадок).
66. Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел у процесі розв'язування прикладів і задач.
67. Додавання виду 38+4. Розв'язування задач двома способами.
68. Додавання виду 76+4. Розв'язування задач на дві дії.
69. Додавання виду 38+52. Задачі на зустрічний рух.
70. Усне віднімання виду 40—8. Задачі з подвійним відношенням "на... менше".
71. Закріплення обчислень виду 40—8. Порівняння виразу та числа. Складання задач за виразом.
72. Віднімання виду 53—8. Творча робота над задачею.
73. Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел із переходом через десяток. Розв'язування задач.
74. Закріплення прийому загального випадку віднімання двоцифрових чисел. Творча робота над задачею.
75. Віднімання виду 50-34. Розв'язування складених задач.
76. Усне і письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел (закріплення).
77. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел.
78. Контрольна робота.
Таблиці множення чисел 2, 3, 4, 5. Таблиці ділення на 2, 3, 4, 5.
79. Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення з дією множення. Знак множення.
80. Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на множення.
81. Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення.
82. Порівняння виразів, які містять табличні випадки множення числа 2. Розв'язування задач на множення числа 2.
83. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Задачі на множення.
84. Порівняння виразів. Знаходження значень виразів. Задачі на дві дії різного ступеня.
85. Вправи і задачі на дві дії різного ступеня. Самостійна робота.
86. Ознайомлення з дією ділення. Знак ділення.
87. Зв'язок дій множення і ділення. Складання прикладів на ділення з прикладів на множення.
88. Складання таблиці ділення на 2. Задачі на ділення.
89. Застосування таблиці ділення на 2 для розв'язування задач на ділення на рівні частини та ділення на вміщення.
90. Назви чисел при діленні. Прості та складені задачі.
91. Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Розв'язування задач. Порівняння виразів.
92. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Складання та розв'язування задач.
93. Контрольна робота.
94. Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу.
95. Складання таблиці множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня.
97. Коло і круг. Розв'язування прикладів і задач на вивчені випадки арифметичних дій.
98. Вирази з дужками на дії різного ступеня. Вправи на закріплення таблиці множення числа 3. Циліндр, конус.
99. Складання виразів з дужками. Взаємозв'язок дій множення та ділення (повторення). Знаходження довжини ламаної лінії.
100. Знаходження значень виразів з дужками. Творча робота над задачею. Повторення письмового додавання та віднімання.
101. Складання таблиці ділення на 3. Складання задачі за поданим розв'язанням.
102. Розв'язування прикладів і задач на застосування таблиці ділення на 3.
103. Розв'язування задач на вивчені випадки арифметичних дій. Знаходження значень виразів на дві та три дії. Знаходження значень буквених виразів.
104. Розв'язування задач на дві дії різного ступеня.
105. Повторення таблиць множення чисел 2 і 3. Складання задач на дві дії за даним виразом. Знаходження значень буквених виразів.
106. Контрольна робота.
107. Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу.
108. Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для розв'язування задач та знаходження значень виразів.
109. Застосування таблиці множення числа 4 для розв'язування задач. Складання простих і складених задач за малюнками.
110. Знаходження значень виразів на дві дії різного ступеня. Задачі на дві дії, які включають знаходження зменшуваного.
111. Складання таблиці ділення на 4. Застосування таблиці для знаходження значень виразів і розв'язування задач.
112. Обчислення значень виразів зі змінною. Знаходження сторони квадрата за даним периметром. Розв'язування і порівняння задач на множення і ділення з однаковими числовими даними.
113. Засвоєння таблиці ділення на 4. Складання задачі за її розв'язанням.
114. Поділ на рівні частини. Половина, третина, чверть числа. Дії з іменованими числами (величинами). Складання задач на дві дії різних ступенів за схемою виразу.
115. Складання таблиці множення числа 5. Застосування таблиці для знаходження значень виразів і розв'язування задач. Знаходження значень виразів, в яких одна й та сама буква повторюється двічі.
116. Розв'язування задач, які включають збільшення або зменшення числа в кілька разів. Вправи на засвоєння таблиці множення числа 5.
117. Вправи на закріплення таблиці множення числа 5. Розв'язування простих задач на збільшення та зменшення числа в кілька разів.
118. Таблиця ділення на 5. Прості і складені задачі, які включають ділення на 5. Задачі на дві дії, які включають збільшення або зменшення числа в кілька разів. Взаємообер-нені задачі.
119. Знаходження значень виразів, які включають ділення на 5. Складені задачі, які влючають збільшення або зменшення суми в кілька разів.
120. Порядок виконання дій одного ступеня і різних ступенів.
121. Застосування порядку виконання арифметичних дій. Задачі на дві дії, які вміщують збільшення (зменшення) числа у кілька разів.
122. Контрольна робота.
123. Аналіз контрольної роботи. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні, лічба, називання, запис. Творча робота над задачами.
124. Повторення додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Складені задачі на різницеве порівняння.
125. Повторення обчислень виду 27 + 3,90 - 2. Розв'язування складених задач, які містять відношення "менше на", "більше на ".
126. Повторення обчислень виду 28 + 5, 46 - 7. Розв'язування задач на знаходження третього доданка за сумою і двома іншими доданками. Знаходження значень виразів зі змінною.
127. Письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування задач на знаходження числа, яке на кілька одиниць більше (менше) від суми двох чисел. Задачі, які включають дворазове збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.
128. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв'язування складених задач, які містять відношення "стільки ж". Складання задач за їх розв'язанням.
129. Усне віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Поділ відрізка на рівні частини.
130. Дія множення. Назва чисел при множенні. Розв'язування задач на знаходження невідомого від'ємника.
131. Повторення таблиці множення числа 2. Складання виразів та знаходження їх значень. Розв'язування задач, які містять дії різних ступенів.
132. Ділення. Назви чисел при діленні. Повторення таблиці ділення на 2. Розв'язування складених задач.
133. Контрольна робота (розв'язування прикладів).
134. Контрольна робота (розв'язування задач).
135. Аналіз контрольних робіт. Узагальнення знань про порядок виконання дій одного та різних ступенів.
136. Узагальнення і систематизація знань з вивченого матеріалу.
137. Підсумковий урок за рік.

2 клас. Календарне планування (1 семестр)


МАТЕМАТИКА

[ М.В. Богданович. Підручник "Математика. 2 клас" ]
ПЕРШИЙ СЕМЕСТР
Повторення вивченого в 1 класі
1. Вступ. Лічба в межах 20. Таблиці додавання і віднімання чисел 2 і 3 в межах 10. Складання і розв'язування задач за малюнком.
2. Таблиці додавання і віднімання чисел 4 і 5 у межах 10. Нумерація чисел 1 -20. Задачі на знаходження суми й різниці (остачі).
3. Вимірювання довжин відрізків у сантиметрах та дециметрах. Додавання і віднімання в межах 10.
Побудова відрізків. Порівняння чисел. Задачі на знаходження різниці
4. Назви компонентів дій додавання і віднімання. Таблиці додавання і віднімання чисел 6 і 7. Задачі на різницеве порівняння. Доба і тиждень.
5. Переставна властивість дії додавання. Додавання і віднімання в межах 10. Порівняння задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.
6. Творча робота над задачею (доповнення задачі різними запитаннями).
7. Додавання і віднімання в межах 10. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання (зв'язок дій додавання і віднімання). Задачі на знаходження невідомого доданка.
8. Додавання і віднімання в межах 10. Додавання числа частинами. Складання задач за малюнком і відомим запитанням.
9. Прийоми додавання й віднімання по одному та групами. Складання задач за даним виразом. Розв'язування і порівняння простих задач
10. Випадки додавання і віднімання в межах 20, пов'язані з нумерацією чисел. Доба, рік, місяць.
11. Контрольна робота.
Таблиці додавання і віднімання чисел. Задачі на дві дії. Дужки
12. Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання числа 2 з переходом через десяток. Креслення відрізків. Розв'язування простих задач.
13. Додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток. Розв'язування простих задач. Знаходження значень виразів на дві дії.
14. Додавання і віднімання числа 4 з переходом через десяток. Складання прикладів на віднімання. Прості задачі різних видів. Довжина ламаної лінії.
15. Додавання і віднімання чисел 3 і 4 з переходом через десяток. Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою.
16. Контрольна робота.
17. Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання числа 5 із переходом через десяток. Підготовка до ознайомлення зі складеною задачею.
18. Закріплення додавання та віднімання числа 5 із переходом через десяток. Доповнення умови задачі запитанням. Розпізнавання геометричних фігур. Вимірювання та порівняння довжин сторін трикутника.
19. Додавання і віднімання числа 6 із переходом через десяток. Застосування переставної властивості при додаванні виду 5+6. Обчислення значень виразів зі змінною.
20. Додавання і віднімання числа 7 із переходом через десяток. Застосування переставної властивості під час додавання. Складання і розв'язування задач за схематичними записами їх умов.
21. Розв'язування і порівняння задач. Повторення табличних випадків додавання і віднімання з переходом через десяток.
22. Додавання і віднімання числа 8 із переходом через десяток. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного.
23. Задачі на дві дії (ознайомлення). Знаходження значень виразів із буквеними даними.
24. Додавання і віднімання числа 9 із переходом через десяток. Периметр чотирикутника. Пояснення заданого розв'язання задачі.
25. Узагальнена таблиця додавання одноцифрових чисел. Знаходження за таблицею результатів додавання і віднімання. Задачі на дві дії.
26. Розв'язування складених задач двома способами (ознайомлення).
27. Застосування дужок для запису виразів. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки. Розв'язування складених задач.
28. Знаходження значень виразів, що містять дужки. Розв'язування задач на дві дії за складеним планом.
29. Контрольна робота.
Нумерація чисел 2І-100
30. Аналіз контрольної роботи. Утворення та назви чисел від 21 до 39. Лічба в межах 39. Розв'язування складених задач.
31. Утворення та назви чисел від 40 до 85. Лічба в межах 85. Знаходження значень виразів, що містять дужки. Розв'язування задач.
32. Утворення і назви чисел від 85 до 100. Лічба в межах 100. Складання виразів на дві дії. Розряд. Одиниці першого, другого розряду. Назви розрядних чисел.
33. Лічба десятками. Утворення двоцифрових чисел з десятків і одиниць. Розв'язування простих і складених задач.
34. Знаки "більше", "менше". Порівняння виразів і чисел із застосуванням знаків "більше" і "менше". Сантиметр. Дециметр. Метр. Вимірювання метром.
35. Письмова нумерація чисел першої сотні: читання чисел, записаних у нумераційній таблиці. Порівняння виразів і чисел. Знаходження значень виразів на дві дії.
36. Письмова нумерація. Запис чисел у нумераційній таблиці. Таблиця чисел першої сотні. Порівняння чисел і виразів.
37. Запис чисел під диктовку. Пояснення даного розв'язання задачі. Порівняння чисел та знаходження значень виразів.
38. Читання, запис і порівняння чисел. Одноцифрові та двоцифрові числа. Попереднє й наступне числа до даного числа. Додавання і віднімання одиниці. Одиниці вартості — гривня, копійка.
39. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел. Кути многокутника. Творча робота над задачею.
40. Закріплення випадків додавання і віднімання, пов'язаних із нумерацією чисел. Прямий кут. Задачі на знаходження третього доданка.
41. Додавання і віднімання чисел другого розряду (круглих десятків). Розв'язування простих і складених задач.
42. Розв'язування прикладів і задач на додавання і віднімання круглих десятків. Задачі на знаходження третього доданка.
43. Прямокутник. Задачі на знаходження третього доданка. Знаходження числових значень буквених виразів. Календар.
44. Розв'язування задач на дві дії складанням виразу (ознайомлення). Запис чисел у вигляді суми розрядних доданків. Година і хвилина.
45. Контрольна робота.
Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток
46. Аналіз контрольної роботи. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок).
47. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі, які містять відношення "на ... більше "("на ... менше').
48. Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до обчислень виду 54+30, 54+3.
49. Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел у випадку обчислень виду 20+47, 2+47. Розв'язування задачі складанням виразу.
50. Квадрат. Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел. Складання і розв'язування задачі за малюнком.
51. Числові вирази. Числові рівності, нерівності. Складання та читання числових виразів. Розв'язування задач.
52. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок). Розв'язування складених задач.
53. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (закріплення). Задачі на дві дії, в яких потрібно порівняти результат першої дії з одним із даних задачі.
54. Застосування загального правила віднімання двоцифрових чисел до обчислень виду 79-40, 79- 4.
55. Закріплення вивченого матеріалу. Побудова квадрата на папері в клітинку. Знаходження периметра квадрата.
56. Задачі на знаходження невідомого від'ємника. Знаходження значень виразів.
57. Контрольна робота.
Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел
58. Аналіз контрольної роботи. Письмове додавання двоцифрових чисел. Творча робота над умовою задачі.
59. Письмове додавання двоцифрових чисел. Знаходження довжини ламаної лінії.
60. Коротка форма коментування письмового додавання. Складання задач на дві дії за даним виразом.
61. Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування простих і складених задач.
62. Коротка форма коментування письмового віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування простих і складених задач.
63. Закріплення письмового додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць.
64. Повторення усного віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Закріплення письмового додавання і віднімання. Самостійна робота.

Календарне планування.МАТЕМАТИКА

[ М.В. Богданович. Підручник "Математика. 1 клас" ]
ПЕРШИЙ СЕМЕСТР
Властивості предметів.
Числа першого десятка. Геометричні фігури. Величини (47 год)
1.
2.
Лічба предметів. Поняття «лівий-правий», «верхній-нижній», «довгий-короткий», «однаковоі довжини» (с. 3)
3.
Лічба предметів. Порівняння предметів за величиною. Підготовчі вправи до написання цифр (с. 4)
4.
Порядкова лічба. Поняття «зліва-направо», «справа-наліво», «один», «всі». «Решта», «кожний», «вищий - нижчий". Підготовка до написання цифр (с. 5)
5.
Лічба предметів. Поняття «Стільки само». Поняття «великий - малий», «найбільший - найменший» (с. 6)
6.
Поняття «вгорі», «посередині», «внизу», «порівну», «непорівну», «більше», «менше». Підготовка до письма (с. 7)
7.
Один і багато. Числа і цифри. Назви цифр: одиниця, двійка, трійка... Підготовка до написання цифр (с. 8)
8.
Лічба предметів. Співвіднесення цифри і числа. Поняття «багато», «один» (с. 9)
9.
Лічба предметів. Поняття «довгий», «короткий». Число і цифра 1. Написання цифри 1 (с. 10)
10.
Число і цифра 2. Написання цифри 2. Лічба предметів. Монети 1 к. і 2 к. (с. 10)
11.
Лічба предметів. Поняття «довгий», «короткий», «найдовший», «найкоротший», «однакові за довжиною» (с. 12)
12.
Лічба предметів і порівняння чисел. Знаки «більше», "менше", "дорівнює". Написання цифр 1 і 2 (с. 13)
13.
Число і цифра 3. Порівняння чисел в межах З. Написання цифри З. Порівняння довжини і товщини предметів (с.14)
14.
Склад числа 3. Прямі і криві лініі. Трикутник (с. 15)
15.
Число і цифра 4. Написання цифри 4. Порівняння чисел у межах 4 (с. 16)
16.
Склад числа 4. Чотирикутник. Розпізнавання геометричних фігур. Написання цифр (с. 17) Лічба предметів. Повторення складу чисел 3 і 4. Порівняння чисел у межах 4 (с. 18)
17.
Число і цифра 5. Написання цифри 5. Порівняння чисел у межах 5. Попередне і наступне числа. Порядкова і кіль-кісна лічба (с. 19)
18.
Порівняння чисел у межах 5. Попередне і настуnне числа. Монети (1 к., 2 к. і 5 к.). Склад числа 5. Написання цифр (с. 20)
19.
Склад числа 5. Порівняння чисел у межах 5. Позначення чисел на числовому відрізку. Написання цифр.
Порівняння висоти предметів (с. 21)
20.
Ознайомлення з дією додавання. Знак «+». Складання прикладів на додавання за предметними малюнками. Написання цифр (с. 22) ,
21.
Складання прикладів на додавання за малюнками монет. Порівняння чисел. Поняття «на», «над», «під». Порівняння за віком («молодий - старий») (с. 23)
22.
Число і цифра 6. Написання цифри 6. Порівняння чисел в межах 6. Складання і читання прикладів на додавання за предметними малюнками (с. 24)
23.
Склад числа 6. П’ятикутник і шестикутник. Поняття «зліва», «справа» (с. 25)
24.
Повторення складу числа б. Складання і читання прикладів на додавання. Розв’язування прикладів на додавання на основі перелічування предметів. Порядкова лічба. Розпізнавання многокутників (с. 26)
25.
Число і цифра 7. Написання цифри 7. Порівняння чисел у межах 7. Послідовність чисел в межах 7.Складання і роз-в’язування прикладів (с. 27)
26.
Склад числа 7. Складання прикладів на додавання. Дні тижня. Написання цифр (с. 28)
27.
Перетин прямих. Точка. Відрізок. Порівняння відрізків за довжиною. Розв’язування прикладів на додавання (с. 29)
28.
Число і цифра 8. Написання цифри 8. Порівняння чисел у межах 8. Послідовність чисел в межах 8. Додавання у випадку трьох доданків (с. 30)
29.
Склад числа 8. Складання прикладів на додавання. Вправи на знаходження пропущених чисел. Порівняння чисел. Написання цифр (с. 31)
30.
Довжина. Вимірювання довжини відрізків. Сантиметр. Написання цифр. Повторення складу чисел 7 і 8 (с. 32)
31.
Число і цифра 9. Написання цифри 9. Порівняння чисел в межах 9. Складання прикладів на додавання. Вимірювання довжини відрізків (с. 33)
32.
Склад числа 9. Написання цифр. Порівняння чисел у межах 9. Вимірювання довжини відрізків (с. 34)
33.
Складання і розв’язування прикладів на додавання. Послідовність чисел у межах 9. Розпізнавання многокугників. Написання цифр (с. 35)
34.
Число 10. Запис числа десять двома цифрами. Послідов-ність чисел у межах 10. Порівняння чисел (с. 36)
35.
Склад числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Складання і розв’язування прикладів на додавання. Написання цифр (с. 37)
36.
Повторення складу чиспа 10. Складання прикладів за малюнками предметів та монет. Розпізнавання геометричиих фігур. Написання цифр (с. 38)
37.
Ознайомлення з термінами «доданок», «сума». Складання прикладів на додавання за числовим відрізком, за малюнком (с. 39)
38.
Повторення складу чисел 5 і 6. Складання і розв’язування прикладів за малюнками предметів і монет (с. 40)
39.
Ознайомлення з діею віднімання. Знак -. Складання прикла-дів на віднімання за числовим відрізком та предметними ма-люнками. Написання цифр (с. 41)
40.
Дія віднімання. Складання, запис і розв’язузання прикладів на відніманмя і додавання. Написання цифр (с. 42)
41.
Зв’язок додавання і віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. Вимірювання довжи-ни відрізків (с. 43)
42.
Складания прикладів на віднімання з прикладів на додаван-ня. Складання і розв’язування прикладів за малюнками. Написання цифр (с. 44)
43.
Число і цифра 0. Послідовність чисел від 0 до 10. Написання цифри 0. Віднімання рівних чисел. Розв’язування прикладів на додавання і віднімання 1 (с. 45)
44.
Послідовність чисел від 0 до 10. Віднімання різних чисел. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання (с. 46)
45.
Додавання і віднімання нуля. Додавання і віднімання 1. Порівняння чисел (с. 47)
46.
Ознайомления з поняттям і терміном «задача». Складання і розв’язування задачі на знаходження суми і остачі (с. 48)
47.
Послідовність чисел від 0 до 10. Порівняння чисел у межах 10. Складання і розв’язування задач на знаходження суми і остачі (с. 49)
Додавання і віднімання в межах 10.
Складання таблиць додавання і віднімання (30 год)
48.
49.
Складання таблиці додавання і віднімання 1. Розв’язування прикладів виду 7+ 1+ 1, 7- 1- 1. Складання і розв’язува-ння прикладів та задач (с. 50)
50.
Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня числа 1. Складання і розв’язування задач на знаходження суми і остачі. Повторения складу чисел 9 і 10. Вимірювання довжини відрізка. (с. 51)
51.
52.
Складання таблиць додавання і віднімання 2. Розв’язування прикладів виду 8+ 2- 1, 8- 2- 2. Віднімання за допомогою числового відрізка. Скпадання і розв’язування задач (с. 52)
53.
Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня числа 2. Порівняння виразу і числа. (с. 53)
54.
Збільшення та змемшення числа на кілька одиниць. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 2. По-няття «умова задачі», «запитання задачі», «відповідь задачі» (с. 54)
55.
Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Розв’язуванмя прикладів. Порівняння виразу і числа (с. 55)
56.
Складання таблиць додавання і віднімання числа 3. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць (с.56)
57.
Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня числа 3. Розв’язування задач на знаходження суми. Вимі-рювання довжини відрізка (с. 57)
58.
Складання задачі, яка містить поняття «стільки само». Задачі на знаходження остачі. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 3. (с. 58)
59.
Складання таблиць додавання і відніманмя числа 4. Вправи на засвоення таблиць додаsання і віднімання числа 4. Побудова відрізка заданої довжини. (с. 59)
60.
Вправи на засвоєння табпиць додавання і віднімання числа 4. Задачі на знаходження суми і остачі. Кругові приклади (с. 60)
61.
62.
Задачі на знаходження суми і остачі. Вправи на засвоення таблиць додавання і віднімання. Вимірювання довжини сто-рін многокутника. Побудова чотирикутника за зразком (с. 61)
63.
Складання таблиць додавання і віднімання числа 5. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць (с. 62)
64.
Різницеве порівняння чисел. Впрази на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 5 (с. 63)
65.
Розв’язування задач. Задача, яка містить поняття «стільки само». Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Побудова відрізка, коротшого (довшого) від даного (с. 64)
66.
Складання таблиць додавання і віднїмання числа 6. Задачі на різницеве порівняння. Побудова відрізка, довшого від даного (с. 65)
67.
Вправи на засвоення таблиць додавання і віднімання числа 6. Розв’язування і порівняння задач на знаходження суми і на збільшення числа на кілька одиниць (с. 66)
68.
Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня. Кругові приклади (с. 67)
69.
Складання таблиць додавання і віднімання числа 7. Задачі на знаходження суми і остачі (с. 68)
70.
Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня числа 7. Порівняння значень числових виразів (с. 69)
71.
72.
Складання таблиць додавання і віднімання чисел 8 і 9. Задачі і вправи на засвоення таблиць додавання і віднімання. Різни-цеве порівняння довжин відрізків (с. 70)
73.
Задачі на знаходження невідомого доданка. Вправи на за-своєння таблиць додавання і віднімання (с. 71)
74.
Літр. Вправи на засвоення таблиць додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми, остачі, невідомого доданка (с. 73)
75.
Кілограм. Вправи на засвоення таблиць додавання і відні-мання в межах 10. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць (с. 74)
76.
Кілограм. Поняття про вік людини. Вправи і задачі на за-своення таблиць додавання і віднімання. Ламана (с. 75)
77.
Додавання і віднімання по одному і групами (частинами). Задачі на знаходження суми та на знаходження невідомого доданка (с. 76)
78.
Додавання і віднімання чисел частинами. Вправи на засво-єння таблиць додавання і віднімання чисел (с. 77)
79.
Переставна властивість додавання. Вправи на застосування таблиць додавання і віднімання в межах 10 (с. 78)
80.
Вправи на застосування переставноі властивості додаван-ня. Задачі на знаходження невідомого доданка, на збіль-шення (зменшення) числа на кілька одиниць (с. 79)
81.
Числа 11-20. Величини (24 год.)
Десяток. Повторення таблиць додавання і віднімання в ме-жах 10 (с. 80)
82.
Утворення і назви чисел другого десятка. Задачі на збіль-шення (зменшення) числа на кілька одиниць (с. 81)
83.
Лічба предметів у межах 20. Порівняння чисел. Вправи на знаходження пропущеного числа. Розв’язування задач. Побудова відрізків заданої довжини (с. 82)
84.
Складання і розв’язування прикладів на додавання і відні-мання. Задачі на знаходження суми. Вимірювання довжини відрізка (с. 83)
85.
86.
Лічба у межах 20. Дециметр. Вправи на засвоення таблиць додавання і віднімання в межах 10 (с. 84)
87.
Лічба у межах 20. Складання і розв’язування задач на зна-ходження суми й остачі. Побудова відрізків заданої довжини (с. 85)
88.
Позначення чисел другого десятка цифрами. Вимірювання довжини відрізків. Задачі на знаходження суми та на збільшення числа на кілька одиниць (с. 86)
89.
Утворення чисел другого десятка із десятка і одиниць. Послідовність чисел від 1 до 20. Вправи і задачі на засво-ення таблиць додавання і віднімання в межах 10 (с. 87)
90.
Задачі на знаходження суми, на різницеве порівняння чи-сел. Ознайомлення з об’ємними геометричними фігурами - кубом, кулею (с. 88)
91.
Письмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць та на знаходження суми (с. 89)
92.
Розв’язування прикладів на додавання і віднімання. Задачі на різницеве порівняння, на збльшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Ланка ламаної (с. 90)
93.
94.
Письмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Порівняння виразів. Задачі на знаходження невідомого доданка (с. 91)
95.
Назви чисел при відніманні. Додавання і віднімання виду: 10 + 4, 14 - 4, 14 - 10. Задачі на знаходження остачі (с. 92)
96.
Таблиця віднімання числа 2. Складання і розв’язування задач на одну дію (с. 105) Вправи на засвоення назв чисел при відніманні. Задачі на знаходження остачі, на зменшення числа на кілька одиниць. Побудова відрізків заданоі довжини (с. 93)
97.
Лічба в межах 20. Попереднє і наступне числа. Додавання в віднімання виду: 16 + 1, 16- 1. Розв’язування задач опрацьованих видів (с. 94)
98.
Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня в межах 10. Задачі на знаходження невідомого доданка (с. 96)
99.
Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня в межах 10. Нумерація чисел в межах 20 (с. 97)
100.
101.
Розв’язування задач на додавання і віднімання (повторення і узагальнення). Читання виразів і знахо-дження їх значень. Вимірювання і порівняння довжини відрізків (с. 98)
102.
Складання і розв’язування прикладів. Розв’язування задач на додавання і віднімання (повторення і узагальнення). Вправи на розпізнавання геометричних фігур (с. 99)
103.
Узагальнена таблиця додавання і віднімання в межах 10. Доповнення чисел до 10 (с. 100)
104.
Додавання чисел частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка. Розпізнавання многокутників (с. 101)
105.
106.
Віднімання числа частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка, на різницеве порівняння чисел (с. 102)
107.
Вправи на застосування способу додавання і віднімания чисел частимами. Задачі на різницеве порівняння чисел (с. 103)
Повторення і закріпления додавання і віднімання в межах 10. Ознайомления з таблицями за межами десятка (28 год)
108.
109.
Таблиця додавання числа 2. Задачі на різницеве порівнян-ня чисел. Побудова відрізків заданоі довжини (с. 104)
110.
Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня чисел. Складання задач на знаходження суми й остачі (с. 106)
111.
Таблиця додавання числа З. Складання і розв’язування задач, які містять поняття «стільки само», та задач на знаходження невідомого доданка (с. 107)
112.
Таблиця віднімання числа 3. Задача на дві дії (пропедевтичний розгляд) (с. 108)
113.
Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і відніман-ня чисел у межах 10. Замкнені і незамкнені лініі (с. 109)
114.
Таблиця додавання числа 4. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць та на знаходження остачі (с. 110)
115.
Таблиця віднімання числа 4. Складання прикладів за шка-лою лінійки. Розпізнавання многокутників (с.111)
116.
Складання та розв’язування простих задач (на знаходження суми та остачі, на зменшення числа на кілька одиниць). Побудова чотирикутників на папері у клітинку (с. 112)
117.
Таблиця додавання числа 5. Складання прикладів за число-вою шкалою. Підготовча робота до розв’язування задач на дві дії (с. 113)
118.
Таблиця віднімання числа 5. Задача на знаходження невідомого зменшуваного. Підготовча робота до розв’язування задач на дві дії (с. 114)
119.
Вправи на знаходження пропущених чисел. Складання та розв’язування задач на энаходження остачі (с. 115)
120.
121.
Таблиця додавання числа 6. Задача, до якої поставлено два эапитання (с. 116)
122.
Вправи на засвоєння таблиць додавання та віднімання чисел у межах 10. Прості задачі на додавання та віднімання (с. 118)
123.
Вправи на засвоєння таблиць додавання та віднімання чисел у межах 10. Задача, до якої поставлено два запитання (с. 119)
124.
Таблиця додавання числа 7. Попереднє ознайомлення із задачею на знаходження невідомого від’ємника. Звдачі на збіль-шення числа на кілька одиниць (с. 120)
125.
Таблиця віднімання числа 7. Задачі на эменшення числа на кілька одиниць. Розпізнавання многокутників (с. 121)
126.
Порівняння величин. Задачі на різницеве порівняння чисел (с. 122)
127.
Таблиця додавання числа 8. Задача, до якоі поставлено два эапитання. Задача на знаходження суми (с. 123)
128.
129.
Таблиця віднімання числа 8. Розв’язування задач на знаходження суми та остачі, на різницеве порівняння (с. 124)
130.
Складання і розв’язування эадач на знаходження невідо-мого доданка (с. 125)
131.
Таблиця додавання числа 9. Задача на знаходження зменшуваного (с. 126)
132.
Таблиця віднімання числа 9. Прьсті задачі на додавання і відмімання (с. 127)
133.
134.
Повторення npoйдeнoro. Задача, яка містять поняття «сті-льки само». Задача на знаходження невідомого доданка (с. 128)
135.
Склад чисел 11-18 з двох одноцифрових чисел. Порівнян-ня виразу і числа. Задача, до якої поставлено два запитання (с. 129)
136.
Підсумковий урок за рік. Куб. Куля. Повторення пройденого (с. 130-131)